การประชุม FOMC คือ อะไร

FOMC ยังดำเนินการบริหารจัดการเป้าหมายของอัตราการว่างงานและเป้าหมายเงินเฟ้อ

“การตัดสินใจในการดำเนินนโยบายใดๆ ของ FOMC มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินทรัพย์และสภาพคล่องในตลาด อาทิเช่น การปรับตัวขึ้น-ลงของอัตราผลตอบแทนและราคาตราสารหนี้จึงทำให้การตัดสินใจในการดำเนินนโยบายใดๆ ของ FOMC มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินทรัพย์และสภาพคล่องในตลาด อาทิเช่น การปรับตัวขึ้น-ลงของอัตราผลตอบแทนและราคาตราสารหนี้ การปรับตัวของตลาดหุ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดังนั้น การรายงานการประชุม หรือการให้สัมภาษณ์ของคณะกรรมการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และนักลงทุนให้ความสนใจ เพราะจะเป็นการบอกถึงทิศทางที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือแบบเข้มงวด แนวโน้มการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มของเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้ และแนวโน้มเงินเฟ้อเป็นไปในทิศทางใด


Cr./ที่มา FOMC ,youtube