7 นิสัยที่ควรรู้ !! ของคนประสบความสำเร็จ

หนังสือ "the 7 habits of highly effective people" ของ Stephen R. Covey "

"7 นิสัยที่ควรรู้ !! ของคนประสบความสำเร็จ"


เกร็ดความรู้, พัฒนา ทักษะ


Cr./ที่มา Money Matters ,youtube