ภาษี e-Service กับ 5 กลุ่มธุรกิจที่ต้องจ่าย

5 กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลจากต่างประเทศ ที่ต้องเสียภาษี e-Service
-กลุ่มธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับขายของออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) เช่น Amazon, Ebay
-กลุ่มธุรกิจให้บริการจองโรงแรมที่พักและการเดินทาง เช่น Agoda, Airbnb, Booking.com
-กลุ่มธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Google

"ส่วนความกังวลว่า จะกระทบต่อผู้บริโภคคนไทยหรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับการแข่งขัน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า ในบางประเทศ แพลตฟอร์มไม่ได้ผลักภาระภาษีไปให้ผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ได้มีผู้ให้บริการเพียงแพลตฟอร์มเดียว."

-กลุ่มธุรกิจให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย เช่น Grab, Uber
-กลุ่มธุรกิจให้บริการสมาชิกดูหนังฟังเพลงออนไลน์ เกม และแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Netflix, Spotify, Zoom

แต่ในกรณีที่การให้บริการบางประเภทที่มีแพลตฟอร์มที่ให้บริการไม่กี่ราย ก็อาจจะผลักภาระไปให้กับผู้ใช้บริการ ภาษี e-Service ในต่างประเทศ ในหลายประเทศ มีการจัดเก็บภาษีลักษณะนี้เช่นกัน อย่างประเทศในยุโรป เก็บในอัตรเฉลี่ย 21% เอเชีย เฉลี่ย 15% ขณะที่สิงคโปร์เก็บในอัตรา 7% เท่ากับไทย


Cr./ที่มา pptvhd36 ,youtube